News

Please look at AKTUELL (German page)

New

Georg Philipp Tele­mann - CPE Bach
Veni sancte spir­i­tus - Fes­tive Can­tatas
Veroni­ka Win­ter, Mar­got Oitzinger, Georg Poplutz, Markus Flaig
Rheinis­che Kan­tor­ei, Das Kleine Konz­ert, Her­mann Max
cpo, 17.10.2016Lis­ten and order

Neu

Gi­a­co­mo Mey­er­beer (1791-1864)
Geist­li­che Musik
Rhei­ni­sche Kan­to­rei, Her­mann Max
CPO
, DDD, 2012
Be­stell­num­mer: 3860264
19.9.2016